HP

Základní škola Sviadnov je neúplná vesnická škola s 1. - 5. ročníkem. Škola vzdělává žáky v pěti samostatných třídách. Školní vzdělávací program "Cesta za poznáním" vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Chceme, aby naše škola byla místem, kam budou žáci rádi chodit, kde výuka bude odrážet potřeby a zájmy žáků a kde se rodiče budou moci zapojit do vzdělávacích programů, které vedou k rozvoji jejich dětí. Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti.

Součástí základní školy je i mateřská škola, která se vzdělává podle svého Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání "Jen si děti všimněte, co je krásy na světě".

Cílem je celoročně podporovat chápání okolního světa, dětskou radost, poznávat nové a objevovat neznámé. Rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu, pozitivní vztahy k sobě a druhým, světu kolem nás, k člověku a jeho práci, k rodině, k vlastnímu zdraví i k planetě Zemi.