Mateřská škola

Mateřská škola Sviadnov

Prostředí a poloha naší mateřské školy i ekologické zaměření pedagogů samo o sobě určilo název našeho vzdělávacího programu „Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě“. Prioritou je možnost dětí prakticky pozorovat, poznávat a „osahat si" vše z přírody (kopec Štandl, les, studánku, pole, louky, pastviny, potok, řeka, rybník, přehrada), které se mění v rytmu ročních dob. Poznávají a vytvářejí si také kladný vztah k drobným domácím zvířatům. Děti mají možnost příležitostně pozorovat koně v jezdeckém klubu.

Záměrem je v dětech vytvořit představu o nerozlučném sepjetí člověka s přírodou a seznamovat je přiměřeně jejich věku s globálními problémy lidstva a zároveň jim pomáhat s formulováním vlastních stanovisek.