Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je celodenní **

Pondělí 6:15 - 16:00
Úterý 6:15 - 16:00
Středa 6:15 - 16:00
Čtvrtek 6:15 - 16:00
Pátek 6:15 - 16:00

** Zákonní zástupci jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být pět minut po ukončení provozu uzamčena.

Doporučení MŠMT k problematice pozdního vyzvedávání dítěte po ukončení provozu

Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b) školského zákona.

Viz odkaz: www.msmt.cz/file/36627_1_1/