Odklad školní docházky

Informace k možnosti podat žádost o odklad povinné
školní docházky

Vážení rodiče,

pokud máte dojem, že Vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na základní vzdělávání, můžete požádat o odklad povinné školní docházky, formulář ZDE. Formulář bude k dispozici i přímo na místě u zápisu k povinnému základnímu vzdělávání.

Pokud o odklad požádáte, je třeba Vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení a odborného lékaře.

Poradenským zařízením je Pedagogicko psychologická poradna ve Frýdku-Místku, Palackého 130, tel. 558 432 084. Můžete využít služeb i jiných psychologů.  Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je praktický lékař pro děti a dorost.

Desatero pro rodiče

Leták přehledně shrnuje základní požadavky kladané na dítě před vstupem do základní školy. 

desatero pro rodiče

Jak vybrat školní brašnu?

Užitečné rady pro nákup a používání

Informační leták „Jak vybrat školní brašnu“, zpracovaný odbornicí - Dr.Filipovou,  SZÚ Praha,   je určen nejen rodičům začínajících školáků ale i rodičům starších dětí, kteří se rozhodli zakoupit pro své dítě novou brašnu. Vedle doporučené hmotnosti tašky jsou v letáku uvedeny a názorně ukázány i další ergonomické faktory významně ovlivňující zátěž na páteř dítěte, jako je tvar brašny, její správné umístění a další. Důležitou součástí jsou také typy, velikost a správně umístěné bezpečnostních prvků, chránící dítě před úrazem při přecházení vozovky. Součástí letáku je i výzva určená učitelům, aby zvážili své požadavky na každodenní donášku učebnic a dalších pomůcek.