Školní družina

Kontakt:

mobilní telefon ŠD: 604 354 675

Bc. Renata Damková
vychovatelka školní družiny 1. oddělení
e-mail: damkova@zssviadnov.cz

Bc. Lenka Machová, DiS.
vychovatelka školní družiny 2. oddělení
e-mail: machova@zssviadnov.cz

AKTUALITY

18. 05. 2018 - Filmové představení "PRAČLOVĚK", kino Nová scéna Vlast - pouze školní družina
začátek 13,30 hod.