Školní družina

Kontakt:

mobilní telefon ŠD: 604 354 675

Bc. Renáta Damková
vychovatelka školní družiny 1. oddělení
e-mail: damkova@zssviadnov.cz

Bc. Lenka Machová, DiS.
vychovatelka školní družiny 2. oddělení
e-mail: machova@zssviadnov.cz

AKTUALITY

Soutěž "PRÓZA 2018" na téma "Můj pohádkový hrdina"

Děti, navštěvující školní družinu, se i letos zúčastnily literární a výtvarné soutěže „Próza 2018“ na téma „Můj pohádkový hrdina“. V pátek 8. 6. 2018 se uskutečnilo v Základní škole v Žabni slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže. Bylo doprovázeno pěkným programem, které pro všechny soutěžící připravili žáci této školy. Pro vítěze byly připraveny hezké ceny.
Naše děti se umístily ve svých kategoriích na předních místech.

Ve výtvarné sekci se v kategorii 1. a 2. třídy umístila na pěkném 2. místě žákyně 1. třídy Karolína ZLÁ se svým obrázkem Olafa.

sekci literární v kategorii 3., 4. a 5. třídy se se stejným počtem bodů na 1. místě umístily
žákyně 4. třídy Eliška MRKVOVÁ a Darina PETRÍKOVÁ s povídáním „O puntíkaté Andulce“ a „O víle Amálce“.

Všem vítězům gratulujeme a ostatním soutěžícím děkujeme za snahu a pěkné práce.

Bc. Renáta Damková a Bc. Lenka Machová, DiS.
vychovatelky školní družiny

..............................................................................................................................................................

Děti ze školní družiny Základní školy Sviadnov se zapojují do dalších akcí…

Děti ze školní družiny se v průběhu 2. pololetí zapojili do dalších zajímavých akcí.

Začátkem února se vybraní žáci zúčastnili šachového turnaje „O šachového krále a královnu Regionu Slezská brána“, který se organizovala Základní škola a mateřská škola Žabeň, kde jsme slavili úspěch. Klára Kotásková se umístila ve své kategorii na 1. místě (více ve fotogalerii ZŠ).

Po tomto turnaji se děti začaly připravovat na soutěž „Mladý zdravotník“, kterou pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Frýdku-Místku. Tato soutěž se konala na Základní škole ve Frýdku – Místku, 1. máje. Cílem soutěže bylo, aby se žáci základních škol seznámili s problematikou poskytování první pomoci. Naše děti se připravovaly s velkým nadšením a věříme, že v případě úrazu by byly schopny poskytnout základní první pomoc.

S příchodem jarních dnů připravila školní družina ve spolupráci s paní Renátou Roztomilou pro rodiče a děti „Jarní tvoření“. Tato akce se konala ve čtvrtek 10. května při příležitosti svátku Dne Matek. Děti si s rodiči vyrobili krásná srdíčka a přitom si upevnili vzájemný láskyplný vztah.

Mimo jiné se během „Českého dne proti rakovině“, který se letos konal 16. května, naše děti podílely ve spolupráci s Pionýrskou skupinou Přátelství ze Staříče na pomoci při  boji proti rakovině prostřednictvím prodeje žlutých kytiček. Hlavním tématem letošní sbírky byly nádory tlustého střeva.

Nyní děti připravují své literární a výtvarné práce do soutěže „PRÓZA 2018“ na téma „Můj pohádkový hrdina“, kterou pořádá Základní škola a mateřská škola Žabeň.

V posledních týdnech školního roku nás ještě čekají další aktivity, jako např. pohádkové představení v kině Vlast, Dětský den, školní výlet nebo škola v přírodě.

Společně se těšíme a všem přejeme krásné prázdniny!

Bc. Renáta Damková a Bc. Lenka Machová, DiS.
vychovatelky školní družiny