Úhrada za školní družinu

ÚHRADA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině na školní rok 2017/2018 činí 100,- Kč/žák, která se hradí:

  

  • Bezhotovostním převodem na bankovní účet příspěvkové organizace 1687282319/0800
    variabilní symbol sdělí vychovatelka školní družiny dne 5. 9. 2017

  • Hotově v kanceláři - přízemí u p. Miroslavy Fluksové

Úplatu můžete uhradit buď pololetně nebo na celý školní rok:

  • za I. pololetí školního roku 2017/2018 (září 2017 - leden 2018) = 500,- Kč, splatnost do 30. 09. 2017

  • za II. pololetí školního roku 2017/2018 (únor - červen 2018) = 500,- Kč, splatnost do 28. 02. 2018

  • nebo za celý školní rok 2017/2018 (září 2017 - červen 2018) = 1.000,- Kč, splatnost do 30. 09. 2017