Základní škola

PŘIPRAVUJEME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. ŠLOSARA SVIADNOV

-------------------------------------------------------------------
     

Organizace prvního školního týdne

Pondělí 3. 9. 2018

Zahájení školního roku v tělocvičně ZŠ od 8.00 hodin do 8.45 hodin.

Školní družina a školní jídelna nejsou v provozu.

---------------------------------------------------------------------

Úterý 4. 9. 2018 a středa 5. 9. 2018

První třída ukončení výuky v 9.45 hodin. Výdej stravy v 11.00 hodin.

2. - 4. třída ukončení výuky po 4 vyučovací hodině v 11.45 hodin.

Školní jídelna i školní družina jsou v provozu.

---------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 6. 9. 2018 a pátek 7. 9. 2018

Výuka podle rozvrhu ve všech ročnících. 

Školní jídelna i školní družina jsou v provozu. 

--------------------------------------------------------------------

AKTUALITY

Zastupitelstvo Obce Sviadnov na svém 16. zasedání dne 21. 06. 2018, usnesením č. 16-13/11 schválilo podle § 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v účinném znění:
rozdělení Základní školy a Mateřské školy Sviadnov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO: 75027224, se sídlem Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov a ukončení její činnosti k 31. 08. 2018.

Podle § 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v účinném znění, s účinnosti od 01. 09. 2018 zřizuje příspěvkové organizace Obce Sviadnov s názvem:

Základní škola J. Šlosara Sviadnov, se sídlem Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov
od 01. 09. 2018 jmenovaná do funkce ředitelky základní školy: Mgr. Ludmila Sládečková 

Mateřská škola Pohoda Sviadnov, se sídlem Na Drahách 169, 739 25 Sviadnov
od 01. 09. 2018 jmenovaná do funkce ředitelky mateřské školy: Pavla Tvrdoňová

Ředitelka školy Mgr. Renata Kubalová děkuje zaměstnancům, zákonným zástupcům, dětem a žákům za vzájemnou spolupráci a přeje do dalších let oběma zařízením úspěchy ve společné práci.