Financování školy

Financování příspěvkové organizace

Údaje o zveřejnění v souladu s § 28a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů:

Rozpočet na rok 2018

Schváleno Radou obce Sviadnov dne 04. 12. 2017

rozpočet 2018

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019, 2020

Schváleno Radou obce Sviadnov dne 04. 12. 2017

střednědový výhled 2019, 2020