SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (SRPŠ)

Na základě schůzky s rodiči žáků ze dne 13.3.2014 bylo rozhodnuto, že Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov požádá o zápis do veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

Dne 27.08.2014 jsme obdrželi "Úplný výpis" ze spolkového rejstříku,
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl l, vložka 13705.
 

Datum zápisu: 18. července 2014
Název: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov
Sídlo: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov
IČO: 031 53 720
DIČ: CZ03153720
Nejvyšší orgán: Členská schůze
Statutární orgán: Předseda výboru - Ing., Bc. Věra Gřundělová
  Místopředseda - Mgr. Simona Rodková
  Pokladník, zapisovatel - Miroslava Fluksová
E-mail:

spolek.zssviadnov@seznam.cz

Bankovní spojení: 267143609/0300
Facebook: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Stanovy Spolku

Stanovy (.pdf)

Hospodaření SRPŠ za školní rok 2016/2017

hospodaření 16-17

Rozpočet SRPŠ na školní rok 2017/2018

rozpočet 17-18

ČLENSKÁ SCHŮZE 20. 09. 2017 od 16,00 hod.v ZŠ Sviadnov
v rámci třídních schůzek v jednotlivých třídách


Program:
Návrh členského příspěvku na školní rok 2017/2018
Hospodaření SRPŠ za školní rok 2016/2017
Rozpočet SRPŠ na školní rok 2017/2018
Projednání činnosti SRPŠ