Zápis do 1. ročníku 2018/2019

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Desatero pro rodiče

Leták přehledně shrnuje základní požadavky kladané na dítě před vstupem do základní školy. 
desatero pro rodiče

Jak vybrat školní brašnu?

Užitečné rady pro nákup a používání

Informační leták „Jak vybrat školní brašnu“, zpracovaný odbornicí - Dr.Filipovou,  SZÚ Praha,   je určen nejen rodičům začínajících školáků ale i rodičům starších dětí, kteří se rozhodli zakoupit pro své dítě novou brašnu. Vedle doporučené hmotnosti tašky jsou v letáku uvedeny a názorně ukázány i další ergonomické faktory významně ovlivňující zátěž na páteř dítěte, jako je tvar brašny, její správné umístění a další. Důležitou součástí jsou také typy, velikost a správně umístěné bezpečnostních prvků, chránící dítě před úrazem při přecházení vozovky. Součástí letáku je i výzva určená učitelům, aby zvážili své požadavky na každodenní donášku učebnic a dalších pomůcek.