Projekty školy

Základní škola a Mateřská škola Sviadnov se podílí na těchto projektech:

Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je personální posílení o chůvu, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce a sdílení pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.
Výše podpory: 713.372,00 Kč

Projekt "OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL" a "MLÉKO DO ŠKOL"

Spojení projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol pod společný projekt s názvem "Školní projekt" schválila vláda 8. 3. 2017. Všichni žáci školy budou dostávat ZDARMA 2x měsíčně balené produkty buď ovoce, zeleniny, ovocné šťávy, ovocné pyré a neochucené mléčné výrobky či neochucené mléko.

Projekt "CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst".

Stačí 20 minut denně. Každý den.

http://celeceskoctedetem.cz/

Projekt Českého Olympijského výboru "ČESKO SPORTUJE"

http://www.ceskosportuje.cz

Základní škola získala certifikát "RODIČE VÍTÁNI"

http://www.rodicevitani.cz/

REGION SLEZSKÁ BRÁNA

http://www.slezskabrana.cz/