Výchovný poradce

Výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Renata Kubalová

konzultační hodiny:
dle telefonické domluvy tel: 558 655 089, mob: 739 303 135 nebo e-mail: kubalovarenata@centrum.cz

Kdy můžeš vyhledat výchovnou poradkyni?

  • nevíš si rady  sám/sama se sebou se spolužáky
    (například berou tvoje věci, posmívají se ti, nadávají nebo ti ubližují)
  • s rodiči
  • máš problémy doma, rodiče tě nechtějí pochopit
  • máš problémy s učitelem (myslíš si, že výsledky tvého učení mohou být lepší, zdá se ti, že konflikt s učitelem sám/sama nezvládneš)

Když mě vyhledáš, budeme společně hledat řešení, abychom tvoje starosti zvládli.

Kde najdeš pomoc?

  • promluvíš si doma s rodiči
  • obrátíš se na mě a najdeme řešení společně

Telefon na bezplatnou Linku bezpečí: 116 111
http://www.linkabezpeci.cz/

Soubor studií - rodiče, děti a jejich problémy (Návody a studie o tom co dělat, když .....)
http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1378730213.pdf