Základní škola J. Šlosara ve Sviadnově

obrázek školy

Oznámení

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., jsou mimo dalších opatření opět uzavřeny školy. Od středy 14. října 2020 tedy přecházíme na distanční výuku, která je v tomto případě ze zákona povinná.

Je mi nesmírně líto, že k tomu došlo. Situace se mění téměř z okamžiku na okamžik, jedno vyhlášení opatření střídá druhé. Ze sdělovacích prostředků či z internetu se dozvíte více, než kolik informací mám já, z pozice ředitelky školy. Nezbývá, než se k celé situaci postavit čelem. Za zaměstnance školy Vám slibuji, že učiníme vše, co je v našich silách, abychom alespoň částečně omezili dopady vzniklé situace na Vás a Vaše děti. Jen doufám, že doba, po kterou budou školy uzavřeny, se nezmění v delší časový úsek.

Mgr. Ludmila Sládečková, ředitelka školy

Informace k ošetřovnému

Informace k ošetřovnému ke stažení v PDF

Výroční zpráva

Výroční zpráva příspěvkové organizace školní rok 2019 - 2020 ke stažení v PDF

Volno v době od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020

26. 10. - 27. 10. dny volna na základě opatření MŠMT
28. 10. státní svátek
29. 10. – 30. 10. řádné prázdniny

Dopručený postup

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 pro školy, školská zařízení a zákonné zástupce dítěte.

Algoritmus respirací

Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID-19

Algoritmus karanténa

Algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID-19
  • Jsme základní školou, která je tvořena pouze třídami 1. stupně - tedy jsme školou neúplnou.
  • Naším zřizovatelem je obec Sviadnov - jsme obecní školou.
  • Vznikli jsme k 1. 9. 2018 - jsme velmi "mladá" škola.

Máme 5 kmenových učeben s interaktivními tabulemi, odbornou učebnu výpočetní techniky, letní učebnu, tělocvičnu i nové venkovní sportoviště, kuchyni s jídelnou a družinu - jsme malí, nemáme však malé cíle.

  • Kromě výuky náboženství nabízíme širokou škálu kroužků a kluby - víme, že smysluplná náplň volného času je důležitá.
  • Od školního roku 2019/2020 začneme v 1. ročníku zařazovat do výuky matematiky metodu profesora Hejného - pedagogové školy se neustále vzdělávají a jsou přirozeně nakloněni všemu, co jim pomůže rozvíjet potenciál svěřených dětí.
  • Škola je zapojena do projektu Šablony II, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012008, financovaného z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Základní informace pro žáky a rodiče

Kontakty

Základní škola J. Šlosara Sviadnov
Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov

Tel: 558 655 089
Mob: 732 193 036
E-mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO: 07260806
ID datové schránky: 3fwkt3t

Ředitelka - Mgr. Ludmila Sládečková

Bankovní spojení: 5419596379/0800
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Sviadnov (adresa: Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov)

ŠVP k nahlédnutí v ředitelně.
Výchovný poradce a metodik prevence:
Mgr. Ludmila Sládečková
konzultační hodiny VP: Pondělí 13:00 - 14:00 hod. (po telefonické domluvě i jindy)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Michaela Neumahr
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty na pedagogy:
Mgr. Renáta Ručková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jana Moravcová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Martina Jalůvková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Vanesa Škrábalová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Drahomíra Laufersweilerová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.