Základní škola J. Šlosara ve Sviadnově

obrázek školy

Informace k provozu školy od 27. února 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy při výuce. Ruší se tedy jejich prezenční forma vzdělávání, nadále budou žáci opět vzděláváni distančně.

Od 1. března do 5. března 2021 jsou jarní prázdniny. Od 8. března 2021 budou tedy všichni naši žáci vzděláváni distančním způsobem.

Škola je uzavřena, školní jídelna ani školní družina nejsou v provozu.

O změnách Vás budeme informovat.

S případnými dotazy se obracejte, prosím, na mou osobu. Děkuji Vám za vstřícnost a pochopení. Věřím, že společnými silami zajistíme zdárný průběh vzdělávání pro naše děti i přes množství překážek, které je třeba zdolat.

Mgr. Ludmila Sládečková, ředitelka školy

Opatření PES pro oblast školství

Opatření PES pro oblast školství ke stažení v PDF

Dopručený postup

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 pro školy, školská zařízení a zákonné zástupce dítěte.

Algoritmus respirací

Management respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID-19

Algoritmus karanténa

Algoritmus testování metodou PCR u epidemiologicky významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID-19
  • Jsme základní školou, která je tvořena pouze třídami 1. stupně - tedy jsme školou neúplnou.
  • Naším zřizovatelem je obec Sviadnov - jsme obecní školou.
  • Vznikli jsme k 1. 9. 2018 - jsme velmi "mladá" škola.

Máme 5 kmenových učeben s interaktivními tabulemi, odbornou učebnu výpočetní techniky, letní učebnu, tělocvičnu i nové venkovní sportoviště, kuchyni s jídelnou a družinu - jsme malí, nemáme však malé cíle.

  • Kromě výuky náboženství nabízíme širokou škálu kroužků a kluby - víme, že smysluplná náplň volného času je důležitá.
  • Od školního roku 2019/2020 začneme v 1. ročníku zařazovat do výuky matematiky metodu profesora Hejného - pedagogové školy se neustále vzdělávají a jsou přirozeně nakloněni všemu, co jim pomůže rozvíjet potenciál svěřených dětí.
  • Škola je zapojena do projektu Šablony II, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012008, financovaného z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Základní informace pro žáky a rodiče

Kontaktní informace

Základní škola J. Šlosara Sviadnov
Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov

Tel: 558 655 089
Mob: 732 193 036
E-mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO: 07260806
ID datové schránky: 3fwkt3t

Ředitelka - Mgr. Ludmila Sládečková

Bankovní spojení: 5419596379/0800
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Sviadnov (adresa: Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov)

ŠVP k nahlédnutí v ředitelně.
Výchovný poradce a metodik prevence:
Mgr. Ludmila Sládečková
konzultační hodiny VP: Pondělí 13:00 - 14:00 hod. (po telefonické domluvě i jindy)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Michaela Neumahr
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty na pedagogy:
Mgr. Renáta Ručková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jana Moravcová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Martina Jalůvková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Vanesa Škrábalová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Drahomíra Laufersweilerová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.